>
Načítání...
Nacházíte se zde:  Domů  >  Pravoslavný život  >  Aktuální článek

Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. …

Od   /   28.10.2014  /   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. …

Prohlášení olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích k situaci v Pravoslavné církvi a odmítnutí nedůvodného trestního oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku s hlubokým zármutkem a lítostí prožívá již více než rok krizi od doby, kdy v dubnu 2013 rezignoval metropolita Kryštof (vlastním jménem Radim Pulec), který byl hlavou naší místní pravoslavné církve.

Jeho rezignací po mediálním skandálu se v naší církvi objevily zájmové skupiny, které namísto křesťanského a sociálního poslání církve uplatnily své vlastní zájmy, které tak narušily práci ve prospěch našich věřících a společnosti. Odklonění se od naplňování spasitelného poslání, které se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů, tak v minulosti vedlo k nerespektování a porušování vnitřních předpisů: naší ústavy i starobylých, více než tisíc let platných posvátných kánonů a apoštolských pravidel pravoslavné církve.

Tato skutečnost se projevuje nejednotou uvnitř církve bránící řádnému fungování správních i výkonných orgánů. Ve spojitosti s účelovými výklady vybraných pasáží a zamlčováním jiných částí církevního i světského práva došlo k zápisu statutárního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, kterým se stal kněz ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D.

To bylo bezprecedentní porušení nejen církevní tradice, ale i základních dokumentů církve, které upravují vztah mezi církví a českým státem, kdy se kněz stává být nadřazen dvěma biskupským stolcům. Současně došlo k pokusům o sesazení vladyky Simeona, nejprve z místa metropolitního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a potom také sesazení z místa arcibiskupa olomoucko-brněnské eparchie.

S radostnou nadějí tak vítáme rozhodnutí odborného přezkumného řízení Ministerstva kultury ČR ze dne 21. 10. 2014, které jako registrační orgán všech českých církví a náboženských společností, po předchozím důkladném a dlouhodobém prozkoumání veškerých událostí v Pravoslavné církvi provedlo výmaz dosavadního nelegitimního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích ThDr. Marka Krupici, Th.D. nad zápisem kterého, coby statutárního zástupce PC v ČZ, se již od počátku vznášely otazníky a jehož oprávněnost byla zpochybňována. Obnovilo také v rejstříku zápis vladyky Simeona (vlastním jménem ThDr. Radivoje Jakovljeviče) na katedru olomoucko-brněnské eparchie (biskupství).

V této souvislosti se důrazně distancujeme od jednání ThDr. Martina Marka Krupici, Th.D., který podal v pátek 24. 10. 2014 trestní oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, kterého viní z problémů, jimž bude místní pravoslavná církev v příštích měsících čelit, zejména pak nevyplacení finančních náhrad (cca 40 milionů korun ročně po dobu 30 let) v rámci tzv. církevních restitucí. Snaha výše jmenovaného není většinovým názorem členů naší církve a významně poškozuje jméno Pravoslavné církve v českých zemích. Současně tento postup považujeme za účelovou snahu k dosažení vlastních zájmů.

Postup Ministerstva kultury nebyl zasahováním do vnitřních věcí církve, jak argumentuje ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D., ale nutným krokem, protože Ministerstvo kultury musí dbát na dodržování zákonů České republiky a také na dodržování vlastních zákonů církví, na základě kterých se tyto církve u českého státu registrují.

Oproti tomu vítáme možnost ustanovení opatrovníka celé Pravoslavné církve v českých zemích, který by legitimně a dle práva dovedl celou církev k řádným volbám nového vedení. Vladyka Simeon v tuto chvíli zůstává jediným Číst více

: Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. …    

    Tisk       Email
Načítání...
Nacházíte se zde:  Domů  >  Pravoslavný život  >  Aktuální článek

Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. …

Od   /   28.10.2014  /   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. …

Prohlášení olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích k situaci v Pravoslavné církvi a odmítnutí nedůvodného trestního oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku s hlubokým zármutkem a lítostí prožívá již více než rok krizi od doby, kdy v dubnu 2013 rezignoval metropolita Kryštof (vlastním jménem Radim Pulec), který byl hlavou naší místní pravoslavné církve.

Jeho rezignací po mediálním skandálu se v naší církvi objevily zájmové skupiny, které namísto křesťanského a sociálního poslání církve uplatnily své vlastní zájmy, které tak narušily práci ve prospěch našich věřících a společnosti. Odklonění se od naplňování spasitelného poslání, které se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů, tak v minulosti vedlo k nerespektování a porušování vnitřních předpisů: naší ústavy i starobylých, více než tisíc let platných posvátných kánonů a apoštolských pravidel pravoslavné církve.

Tato skutečnost se projevuje nejednotou uvnitř církve bránící řádnému fungování správních i výkonných orgánů. Ve spojitosti s účelovými výklady vybraných pasáží a zamlčováním jiných částí církevního i světského práva došlo k zápisu statutárního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, kterým se stal kněz ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D.

To bylo bezprecedentní porušení nejen církevní tradice, ale i základních dokumentů církve, které upravují vztah mezi církví a českým státem, kdy se kněz stává být nadřazen dvěma biskupským stolcům. Současně došlo k pokusům o sesazení vladyky Simeona, nejprve z místa metropolitního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a potom také sesazení z místa arcibiskupa olomoucko-brněnské eparchie.

S radostnou nadějí tak vítáme rozhodnutí odborného přezkumného řízení Ministerstva kultury ČR ze dne 21. 10. 2014, které jako registrační orgán všech českých církví a náboženských společností, po předchozím důkladném a dlouhodobém prozkoumání veškerých událostí v Pravoslavné církvi provedlo výmaz dosavadního nelegitimního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích ThDr. Marka Krupici, Th.D. nad zápisem kterého, coby statutárního zástupce PC v ČZ, se již od počátku vznášely otazníky a jehož oprávněnost byla zpochybňována. Obnovilo také v rejstříku zápis vladyky Simeona (vlastním jménem ThDr. Radivoje Jakovljeviče) na katedru olomoucko-brněnské eparchie (biskupství).

V této souvislosti se důrazně distancujeme od jednání ThDr. Martina Marka Krupici, Th.D., který podal v pátek 24. 10. 2014 trestní oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, kterého viní z problémů, jimž bude místní pravoslavná církev v příštích měsících čelit, zejména pak nevyplacení finančních náhrad (cca 40 milionů korun ročně po dobu 30 let) v rámci tzv. církevních restitucí. Snaha výše jmenovaného není většinovým názorem členů naší církve a významně poškozuje jméno Pravoslavné církve v českých zemích. Současně tento postup považujeme za účelovou snahu k dosažení vlastních zájmů.

Postup Ministerstva kultury nebyl zasahováním do vnitřních věcí církve, jak argumentuje ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D., ale nutným krokem, protože Ministerstvo kultury musí dbát na dodržování zákonů České republiky a také na dodržování vlastních zákonů církví, na základě kterých se tyto církve u českého státu registrují.

Oproti tomu vítáme možnost ustanovení opatrovníka celé Pravoslavné církve v českých zemích, který by legitimně a dle práva dovedl celou církev k řádným volbám nového vedení. Vladyka Simeon v tuto chvíli zůstává jediným Číst více

: Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. …    

    Tisk       Email
Translate »